Bildiri Gönder

Bildiri Gönderimi için kaldı!

Bildiri toplama süreci online olarak gerçekleştirilmektedir.
1

Kongre Davet

Değerli Eğitim Araştırmacıları,

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Derneği ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, işbirliğinde  "Dijital Devrim ve Dijital Olarak Küreselleşen Köyde Eğitimin Geleceği: Zorluklar ve Fırsatlar” (Digital Revolution and the Future of Education in the Digitally Globalised Village: Challenges and Opportunities)" temalı 17. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi – ICRE- ve "Dijital Çağda Boşluğu Kapatmak: Uygulamalı Dilbilim ve Dil Öğretiminde İyimser Problem Çözme" (Bridging the Gap in the Digital Era: Optimistic Problem-Solving in Applied Lignuistics and Language Teaching) temalı 7. Uluslararası Uygulamalı Dilbilimde Araştırmalar Kongresi  28- 30 Eylül 2023 tarihleri arasında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ev sahipliğinde yüz yüze ve çevrimiçi olarak düzenlenecektir. 

Bildiri başvuruları 12 Eylül 2023 tarihine kadar devam edecektir. Kongre konuları yükseköğretimde tüm disiplinlere (Fen Bilimleri, Beşerî ve Sosyal Bilimler, Mühendislik, Eğitim Bilimleri, Öğretmen Yetiştirme, Güzel Sanatlar, Spor Bilimleri, Filoloji, Dil Edinimi, Uygulamalı Dilbilim, vb)  yönelik araştırmaları içermektedir.  Kongre konuları hakkında ayrıntıları http://2023.ulead.org.tr sayfasından edinebilirsiniz.

Kongrenin, katılımcılara deneyimlerini paylaşmak ve öğretme ve öğrenme yöntemlerine, eğitim projelerine ve yeniliklere, eğitim ve araştırmaya uygulanan yeni teknolojilere ilişkin son gelişmeleri çok kültürlü ve zengin bir atmosferde tartışmak için ideal bir fırsat ve mükemmel bir platform sağlamasını beklemekteyiz. Kongrede sözlü, poster ve sanal olmak üzere 3 sunum yöntemi olacaktır.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen ülkemizi yasa boğan ancak her zaman olduğu gibi yaşanan her felakette, her zorlukta birlik olma hasletine sahip olan milletimiz tek yürek halinde bu yaraları da sarmayı başarmıştır. Depremin merkezi olan Kahramanlık timsali Sütçü İmamın adını taşıyan üniversitemizde tüm eğitimciler ve eğitim araştırmacıları olarak o bölgede çalışan meslektaşlarımızın yanında olmak ve  birlikte bilimsel paylaşımlarda bulunmak için sizleri bu kongreye katılmaya davet ediyoruz.

Kongrede sizleri Kahramanmaraş’ta aramızda görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, vereceğiniz katkılardan dolayı şimdiden teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.

 

Kongre Düzenleme Kurulu Adına

Prof. Dr. Yakup POYRAZ
Kahramanmaraş Sütcü İmam Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL
ULEAD Başkanı

 

Davetli Konuşmacılar

Prof. Dr. Ahmet ATAÇ

Manisa Celal Bayar University, Türkiye

"ICRE Keynote Speaker"

Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK

President of EPDAD, Türkiye

"ICRE Keynote Speaker"

Prof. Dr. Muhammad ABBAS

University of Sargodha, Pakistan

"ICRE Keynote Speaker"

Dr. Ajay KUMAR

Patna women's college (Autonomous) Patna University, India

"ICRE Keynote Speaker"

Dr. Pundikala VEERESHA

CHRIST - Deemed to be University, Bengaluru, India

"ICRE Keynote Speaker"

Prof. Dr. D. G. PRAKASHA

Davangere University, India

"ICRE Keynote Speaker"

Assoc. Prof. Dr. Gülşah BATDAL KARADUMAN

İstanbul University - Cerrahpaşa, Türkiye

"ICRE Keynote Speaker"

Prof. Dr. Yasemin KIRKGÖZ

Çukurova University, Türkiye

"ICRAL Keynote Speaker"

Prof. Dr. Kadriye Dilek BACANAK

Gazi University, Türkiye

"ICRAL Keynote Speaker"

Prof. Dr. Gonca Yangın EKŞİ

Gazi University, Türkiye

"ICRAL Keynote Speaker"

Assoc. Prof. Dr. Ceylan Yangın ERSANLI

Ondokuz Mayıs University, Türkiye

"ICRAL Keynote Speaker"

Prof. Dr. Şehnaz BALTACI

Bursa Uludağ University, Türkiye

"ICRAL Keynote Speaker"

Assoc. Prof. Dr. Gülten GENÇ

İnönü University, Türkiye

"ICRAL Keynote Speaker"

Assist. Prof. Dr. Hidayet Tuncay

Nişantaşı University, Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Alev Komsuoğlu Elçi

Higher Education Professional Development Network, Türkiye

Prof. Dr. Metin Boşnak

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Türkiye

Önemli Tarihler

Son Bildiri Gönderimi

18 Eylül 2023

Bildiri Kabul İlanı

18 Eylül 2023

Ücret Son Tarihi

18 Eylül 2023